PRIVACY STATEMENT (NL)

Inleiding
Secrets of Looks is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Secrets of Looks houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Secrets of Looks gegevens vast. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Secrets of Looks. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen. Secrets of Looks gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Secrets of Looks en van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Mocht u hier toch prijs op stellen kunt u zich daarvoor ten alle tijden aanmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u alsklant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Secrets of Looks. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Secrets of Looks.

Afmelden
Secrets of Looks houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@secretsoflooks.nl of schriftelijk bij Secrets of Looks, t.a.v. Adresregistratie, de Krommert 61, 1474 PP Oosthuizen.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Secrets of Looks over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Secrets of Looks, t.a.v. Adresregistratie de Krommert 61, 1474 PP Oosthuizen. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Secrets of Looks met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Secrets of Looks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Secrets of Looks haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Secrets of Looks ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Secrets of Looks
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Secrets of Looks gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Secrets of Looks maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Secrets of Looks.= Ook als u ingelogd bent bij Secrets of Looks kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites Secrets of Looks is uw emailadres de gebruikersnaam. Websites van Secrets of Looks die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Secrets of Looks zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Secrets of Looks en andere websites
Op de sites van Secrets of Looks treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Secrets of Looks kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Secrets of Looks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Secrets of Looks.